Proč byste měli chtít profesionální logotyp

Zákazník si pečlivě vybírá

V konkurenčním prostředí, které dnes již naštěstí vládne v naší zemi většině oborů, hraje firemní prezentace velmi důležitou roli. Potenciální zákazník či obchodní partner si sice může vybírat podle nabízené ceny nebo kvality produktů a nabídky, a často tomu tak skutečně je, nicméně nejsou to jediné faktory, kterými na své okolí firma působí.

Buďte jedineční, mějte svůj charakteristický jednotný grafický styl

Logotyp je tím, čím se prezentujete v první řadě. Je všude, je to značka Vaší firmy - na vizitkách, internetové prezentaci, firemních tiskovinách, reklamních předmětech,... Je to jedna z nejdůležitějších součástí Vaší firmy, to, podle čeho Vás lidé rozlišují a především podle čeho si Vás lidé zapamatují. Budete-li jednou firmou z mnoha, která vizuelně nezaujme a neosloví, zákazník Vás snadno přehlédne. Bude-li však Vaše firma mít své charakteristické a nezaměnitelné logo, máte tak v rukou silnou marketingovou zbraň.

Velké firmy to vědí - tak jako pro addidas jsou typické tři pruhy, pro apple logo nakousnutého jablka, měla by i Vaše firma být něčím typická, jednotná a zapamatovatelná - a o tom přesně je logotyp a grafický styl.

V čem je síla loga - grafické značky?

  • Grafická značka napomáha rychlé a unikátní identifikaci firmy při vizuelní komunikaci s kýmkoli, na koho působí. Tento proces je často podvědomý.
  • Logo tvořené pouhým prostým textem v základním fontu, není logo, není předmětem copyrightu, nevytvoří potřebnou vazbu mezi Vámi a zákazníkem. Proto by mělo logo být doplněno charakterystickým řezem písma (tzv. fontem).
  • Grafická značka bývá použitelná i na místech, kde textová podoba logotypu není aplikovatelná - značka bývá prostorově méně náročná a lze ji použít samostatně na reklamních předmětech i ve vizuelní komunikaci. 

Ukázky tvorby logotypů