Jak funguje SEO optimalizace

SEO optimalizace je obor, který se snaží o to, aby optimlizované www stránky (ať již web nebo eshop) byly pozitivně hodnoceny ze strany internetových vyhledávačů a aby relevance těchto stránek na daná klíčová slova byla co nejvyšší. To znamená, že na daná klíčová slova vyjedou optimalizované stránky výše.

V České republice jde především o seznam, který je nejvyužívanější a google, který je v závěsu. Ostatní vyhledávače mají minimální podíl ve využívání, nicméně logicky se optimalizované stránky posunou i v ostatních vyhledávačích.

Dosáhnout lepšího hodnocení ze strany vyhledávačů lze mnoha způsoby, vliv má mnoho faktorů – čemu však který vyhledávač přikládá jakou relevanci vědí jen ti, kteří jej programují, nejde o veřejně dostupné informace.

Každý, kdo provádí SEO optimalizaci tedy pracuje na základě obecně vypozorovaných skutečností nebo vlastních zkušeností.

Faktory ovlivňující SEO najdeme jak na webu samotném (on-page faktory - kvalita kódu webu, kvalita článků na webu atd.) tak mimo samotný web (off-page faktory - zpětné odkazy, propojení se sociálními sítěmi atd.).

Často se setkáváme s tím, že klientovi dělá nějaká firma SEO optimalizaci. Ve výsledku zjistíme, že klient vyhazuje peníze za placenou reklamu (PPC kampaně), přičemž by za stejné peníze mohl mít umístění na předních pozicích organicky, což by pro něho bylo mnohem výhodnější. Ve výsledku tedy vyhazuje peníze za aktivní reklamu. Jakmile přestane platit, nebude opět nikde vidět. Z dlouhodobého hlediska je mnohem výhodnější investovat do organických pozic vyhledávání a PPC kampaně brát jako - často také velmi výhodný - doplněk propagace.