Grafický návrh webu/eshopu

Grafické práce spojené s návrhem a vývojem webů, eshopů či startupů Vám můžeme poskytnout také samostatně – náš UX designer a grafik specializovaný na webdesign je Vám k dispozici. Typicky jde o situace, kdy máte vlastní tým kodéru a programátorů a potřebujete někoho, kdo bude mít pevně v rukou komplexní grafikou jednotu a pojetí webu/eshopu.

Není grafik jako grafik

Webdesign je samostatné a specifické odvětví počítačové grafiky. Má svá specifika a své trendy, které se vyvíjí velice rychle. Velmi často se setkáváme se situací, kdy se zkušený a kvalitní DTP grafik (designér orientovaný na návrh a sazbu tiskovin) pustí do návrhu webu s tím, že to je přece hračka. Ano, je, avšak výsledek tak bohužel často působí, protože tiskový grafik prostě nemá o webové grafice dostatečný přehled. Výsledek tak často působí zastarale, nedomyšleně, zkrátka špatně.

Dobře si proto ověřte - a to platí i u renomovaných grafiků - kolik má daný grafik zkušeností s webdesignem a prohlédněte si jeho práce, než mu svěříte návrh vašeho webu/eshopu. Vyberete-li si pro spolupráci naše studio, garantujeme vám, že se projektu bude věnovat zkušený webový grafik, který má mnohaleté zkušenosti, ve vodách internetu se opravdu orientuje, sleduje nové trendy a technologie.

UX design

Při návrhu internetových projektů – a u startupů, eshopů či portálů to platí dvojnásob - je velmi důležité nejen samotné grafické zpracování, ale je důležité samotný layout dobře navrhnout. Správně rozmístit jednotlivé prvky a strukturu navrhnout tak, aby byl uživatel stránek iuntitivně veden přesně tam, kam je to žádoucí.

Samotná zkratka UX design znamená User experience design a jde o design uživatelské zkušenosti či prožitku. Cílem UX designéra je navrhnout takové internetové projekty, které budou mít co nejlepší uživatelský prožitek. UX designér musí začít od jádra projektu, dokonale jej pochopit a sám se zamyslet nad tím, jak jej co nejlogičtěji a nejlépe pojmout. Vy víte, čeho chcete se svým projektem docílit, jaké chování a prožitek uživatelů má být na daném webu/eshopu žádoucí. UX designér vám poskytne návod k tomu, jak tohoto cíle dosáhnout.

S návrhem složitých projektů, nejen webů a eshopů, ale i portálů, startupů nebo administračních systémů pro intuitivní správu různých projektů máme rozsáhlé zkušenosti. Návrh takových projektů pojímáme komplexně a pohlídáme si snadnou použitelnost i grafickou jednotu.