Firemní styl, příprava tiskovin

Firemní styl navazuje na logo a jedná se především o návrh nejrůznějších firemních tiskovin jako jsou vizitky, hlavičkové papíry, razítka, ale také katalogy či letáky. Jde o soubor grafických prvků a pravidel, které by měla firma využívat a dodržovat, aby bylo dosaženo jednotného vystupování a výrazu firmy. Častým označením pro firemní styl jsou termíny firemní kultura nebo anglicky corporate identity.

Firemní styl by měl vycházet z loga, protože jej doplňuje a často využívá jeho typického prvku. Je více než vhodné navrhovat logo ruku v ruce s firemním stylem. V oboru brandingu neboli budování značky máme mnohaleté zkušenosti, rádi oblékneme i vaši firmu do profesionálního a zajímavého kabátu.

Firemní styl – základní balíček:

Připravili jsme pro Vás výhodný balíček zpracování základních firemních tiskovin, který obsahuje:

  • návrh vizitek (na výběr z několika návrhů)
  • návrh hlavičkových papírů (na výběr z několika návrhů)
  • návrh obálek
  • návrh razítka
  • emailový podpis

Cena tohoto balíčku je 3 000 Kč. V rámci nejvyššího balíčku je zpracování těchto tiskovin zdarma, u středního balíčku je cena 2 400 Kč.

Budete-li chtít zpracovat jen některé z výše uvedených tiskovin, ceny se obvykle pohybují v rozmezí 500 až 1 000 Kč – konečná cena závisí na konkrétním rozsahu a především na množství korekcí.

Další možné součásti firemního stylu:

  • návrh nejrůznějších katalogů, letáků, brožur a dalších propagačních tiskovin
  • návrh polepu automobilu
  • návrh etiket, obalů, krabiček - obalový design
  • návrh potisků oblečení a reklamních předmětů
  • speciální tiskoviny (například u restaurace jídelní lístek apod.)

Ceny jsou individuální dle požadavků a rozsahu.
Orientační cena přípravy A4 letáku: 1 000 až 3 000 Kč (záleží na obsahu, i počtu stran).
Orientační cena přípravy katalogu: 500 až 1 500 Kč za stranu (záleží na obsahu i rozsahu).

Příprava tiskovin - DTP

Zajistíme předtiskovou přípravu nejrůznějších tiskovin (katalogy, brožury, letáky, billboardy nebo obalový materiál). Výsledkem bude tiskové PDF, které stačí dodat tiskárně, která daný dokument vytiskne. U návrhu grafického zpracování oblečení, reklamních předmětů, fasády, polepu auta a podobných prvků, je výsledkem vizualizace daného předmětu v navrženém grafickém provedení. Tento obrázek pak poslouží specializované firmě, která zajistí výrobu předmětů, realizaci polepů apod., jako jasný návod, jak po grafické stránce materiály zpracovat.

Grafický manuál

Na přání je možné podobu a kodifikaci veškerých navrhovaných tiskovin a předmětů zaznamenat také do grafického manuálu. Jedná se o nadstavbu k logomanuálu (který je součástí středního a nejvyššího balíčku). V jednom dokumentu tak jsou k dispozici nejen podrobné údaje o logu a jeho aplikaci na barevné podklady, ale také o jeho aplikaci na tiskoviny a propagační předměty a jejich celkové barevné a grafické zpracování. Cena je v tomto případě individuální dle rozsahu a počtu definovaných tiskovin.