Ceny naší práce a termíny dodání

Hodinová sazba

Při dlouhodobější spolupráci jak v oblasti tiskové grafiky tak v oblasti tvorby vizualizací či samostatného návrhu webu doporučujeme spolupráci formou hodinové sazby. Proč je tento způsob spolupráce výhodnější pro obě strany, je popsáno níže.

Základní hodinová sazba činí 900 Kč. Stálým zákazníkům poskytujeme slevu na hodinovou sazbu ve výši 22 % a účtujeme tak sníženou hodinovou sazbu 700 Kč (stálý zákazník je takový subjekt, který od nás odebral v posledních 6 měsících grafické práce v rozsahu alespoň 12 000 Kč). Na zakázce strávený čas účtujeme po čtvrthodinách. Víme, že hodinová sazba sama o sobě příliš neřekne, proto jsme obvykle schopni odhadnout náklady na dané práce předem. Při dlouhodobější spolupráci již klienti obvykle ví, že pracujeme poměrně rychle a efektivně a není potřeba naceňovat závazně ani orientačně předem.

Je-li potřeba práce realizovat velmi rychle (týž či následující pracovní den, u rozsáhlejších projektů i více), či práce o víkendech a svátcích, bývá to často možné, v takovém případě ale činí hodinová sazba 1 250 Kč.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V čem je účtování hodinovou sazbou pro Vás výhodné?

Díky účtování hodinovou sazbou platíte skutečně jen za odvedenou práci. Co si objednáte, jaké korekce budete chtít, to zaplatíte, ne více. Z naší strany pak není nutné ztrácet čas (který by musel být promítnut do výsledné ceny) naceňováním jednotlivých tiskovin nebo jiných projektů a především nemusíme cenu nadsazovat o "rezervu", která by obsáhla případné korekce a neúplnosti zadání.

Především u dlouhodobější či rozsáhlejší spolupráce mnohdy prostě ani nelze na začátku jasně definovat zadání a rozsah, to vyjde najevo až v průběhu spolupráce a bylo by zbytečné potom opět věnovat čas domluvám o navýšení rozpočtu apod. Samozřejmě také neriskujeme, že se do předem připraveného rozpočtu nevejdeme (čímž bychom museli snížit kvalitu práce, aby byla zakázka nějak dokončena a to rozhodně nechceme). Spolupráce účtovaná hodinovou sazbou je tak výhodná pro obě strany – jak pro vás jako klienta, tak pro nás jako grafické studio.

Obvykle jsme Vám schopni sdělit odhadovaný časový rozsah, v jakém se obvykle daný typ práce pohybuje. Práci účtujeme po 15 minutových intervalech. V průběhu delší spolupráce se Vás snažíme průběžně informovat o aktuálních časových nákladech a tedy ceně (případně se nás stačí zeptat na momentální stav).

Cena návrhu loga, firemního stylu a přípravy tiskovin

Ceny návrhu loga jsou dány zvoleným cenovým balíčkem. Na logo mnohdy navazuje firemní styl. Ten je možno realizovat buď opět přednastaveným balíčkem, nebo vytvořit jen jednotlivé základní tiskoviny, pohybuje se jejich cena mezi 500–1500 Kč dle typu tiskoviny a náročnosti.

Cena 3D vizualizace, architektonických vizualizací

Pro architektonické vizualizace – exterierové i interierové – máme stanoveny jasné ceny, které Vám pošleme v přehledném PDF (můžete si vybrat mezi jednoduší levnější a působivější dražší vizualizací). V případě modelování a vizualizování různých předmětů, schemat, řezů a jiných vizualizací (než jsou budovy) platí spolupráce formou hodinové sazby popsané výše.

Cena tvorby webu

U webových stránek jsou možné dvě základní varianty – buď levnější šablonový web, nebo dražší řešení na míru. U obou však záleží na mnoha faktorech, rozsahu apod., proto zde cenu prezentujeme v informačních PDF cenících a dle rozsahu prací je cena domluvena vždy individuálně. Rovněž u marketingových činností jako SEO optimalizace či správa PPC kampaní jsou ceny individuální a není je možné stanovit paušálně předem.

Termíny

Termíny grafických prací a přípravy vizualizací jsou závislé na naší aktuální časové vytíženosti, která bývá stabilně několik dní dopředu. Veškeré grafické práce obvykle zpracováváme maximálně do čtrnácti dnů, u menších věcí rychleji. Především svých stálých klientů si vážíme a platí, že práci pro ně v časovém rozvrhu upřednostňujeme. Je-li potřeba, jsme obvykle schopni zakázku zpracovat i velmi rychle, hodinová sazba (či předem stanovená cena) však je v takovém případě vyšší, viz výše.

Pro přípravu návrhů loga si bereme čas dva až tři týdny, proč je vhodné mít na návrh tolik času popisujeme přímo na podstránce Návrh loga v pravé části.

Tvorba levného šablonového webu je poměrně rychlá a takový web se dá připravit během několika dnů. U webů na míru jsou termíny delší – přibližně dva týdny pro přípravu graf. návrhu, další týden až dva na dopracování návrhů podstránek. Následuje kódování, plnění obsahem, kontrola a spuštění webu, což je práce na několik dalších týdnů.