Často kladené otázky z oblasti grafických prací

Je možné vizitky (nebo jiné tiskoviny) připravit tak, abychom si je mohli sami upravovat?

Je možné připravit šablonu ve Wordu. Pokud si ale vizitky nechcete vystřihovat nůžkama svépomocí, ale zaslat je na výrobu do tiskárny, odkud Vám dodají hotové balíčky vizitek (za pár korun), neobejdeme se bez profesionálně připravených tiskových dat.

A taková ve Wordu připravit nepůjdou, používá se na to speciální software (a ne zrovna levný). MS Word není software pro přípravu a sazbu tiskovin. Z Wordu rovněž není možné zajistit korektní interpretaci barev, fontů atd… Zkrátka, vizitky připravené tak, aby si je běžný uživatel mohl upravovat, jsou ve většině případů na první pohled amatérskou prací. Totéž se – a v mnohem větší míře – týká jiných tiskovin, jako jsou letáky, katalogy aj.

Proto standardně dodáváme tiskoviny ve formě tiskových PDF. Vyjímku tvoří hlavičkový papír, pro který dodáváme také Word šablonu. Pokud i přes to chcete připravit Word šablonu například pro vizitky, je to za příplatek a nutno mít na paměti, že Word je v tomto ohledu velmi omezený a jsme tedy u přípravy šablony svázáni tím, co Word umožňuje (a že umožňuje velmi málo).

Proč je u rozsáhlejší a dlouhodobé spolupráce výhodnější hodinová sazba?

Díky účtování hodinovou sazbou platíte skutečně jen za odvedenou práci. Co si objednáte, jaké korekce budete chtít, to zaplatíte, ne více. Z naší strany pak není nutné ztrácet čas (který by musel být promítnut do výsledné ceny) naceňováním jednotlivých tiskovin nebo jiných projektů a především nemusíme cenu nadsazovat o "rezervu", která by obsáhla případné korekce a neúplnosti zadání.

Mnohdy prostě ani nelze na začátku jasně definovat zadání a rozsah, to vyjde najevo až v průběhu spolupráce a bylo by zbytečné potom opět věnovat čas domluvám o navýšení rozpočtu apod. Samozřejmě také neriskujeme, že se do předem připraveného rozpočtu nevejdeme (čímž bychom museli snížit kvalitu práce, aby byla zakázka nějak dokončena a to rozhodně nechceme). Spolupráce účtovaná hodinovou sazbou je tak výhodná pro obě strany – jak pro vás jako klienta, tak pro nás jako grafické studio.

Obvykle jsme Vám schopni sdělit odhadovaný časový rozsah, v jakém se obvykle daný typ práce pohybuje. Práci účtujeme po 15 minutových intervalech. V průběhu delší spolupráce se Vás snažíme průběžně informovat o aktuálních časových nákladech a tedy ceně (případně se nás stačí zeptat na momentální stav).