Ceny naší práce a termíny dodání

Hodinová sazba

Při dlouhodobější spolupráci jak v oblasti tiskové grafiky tak v oblasti tvorby vizualizací či samostatného návrhu webu doporučujeme spolupráci formou hodinové sazby. Proč je tento způsob spolupráce výhodnější pro obě strany, máme popsáno v tomto článku.

Základní hodinová sazba činí 800 Kč. Stálým zákazníkům poskytujeme slevu na hodinovou sazbu ve výši 25 % a účtujeme tak sníženou hodinovou sazbu 600 Kč (stálý zákazník je takový subjekt, který od nás odebral v posledních 6 měsících grafické práce v rozsahu alespoň 12 000 Kč). Na zakázce strávený čas účtujeme po čtvrthodinách. Víme, že hodinová sazba sama o sobě příliš neřekne, proto jsme obvykle schopni odhadnout náklady na dané práce předem. Při dlouhodobější spolupráci již klienti obvykle ví, že pracujeme poměrně rychle a efektivně a není potřeba naceňovat závazně ani orientačně předem.

Je-li potřeba práce realizovat velmi rychle (týž či následující pracovní den, u rozsáhlejších projektů i více), či práce o víkendech a svátcích, bývá to často možné, v takovém případě ale činí základní hodinová sazba 1 200 Kč, snížená 900 Kč.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Návrh loga, firemní styl a příprava tiskovin

Ceny návrhu loga jsou dány zvoleným cenovým balíčkem. Na logo mnohdy navazuje firemní styl. Ten je možno realizovat buď opět přednastaveným balíčkem, nebo vytvořit jen jednotlivé základní tiskoviny, pohybuje se jejich cena mezi 500–1500 Kč dle typu tiskoviny a náročnosti.

3D vizualizace, architektonické vizualizace

Pro architektonické vizualizace – exterierové i interierové – máme stanoveny jasné ceny, které Vám pošleme v přehledném PDF (můžete si vybrat mezi jednoduší levnější a působivější dražší vizualizací). V případě modelování a vizualizování různých předmětů, schemat, řezů a jiných vizualizací (než jsou budovy) platí spolupráce formou hodinové sazby popsané výše.

Tvorba webu

U webových stránek jsou možné dvě základní varianty – buď levnější šablonový web, nebo dražší řešení na míru. U obou však záleží na mnoha faktorech, rozsahu apod., proto zde cenu prezentujeme v informačních PDF cenících a dle rozsahu prací je cena domluvena vždy individuálně. Rovněž u marketingových činností jako SEO optimalizace či správa PPC kampaní jsou ceny individuální a není je možné stanovit paušálně předem.

Termíny

Termíny grafických prací a přípravy vizualizací jsou závislé na naší aktuální časové vytíženosti, která bývá stabilně několik dní dopředu. Veškeré grafické práce obvykle zpracováváme maximálně do čtrnácti dnů, u menších věcí rychleji. Především svých stálých klientů si vážíme a platí, že práci pro ně v časovém rozvrhu upřednostňujeme. Je-li potřeba, jsme obvykle schopni zakázku zpracovat i velmi rychle, hodinová sazba (či předem stanovená cena) však je v takovém případě vyšší, viz výše.

Pro přípravu návrhů loga si bereme čas dva až tři týdny, proč je vhodné mít na návrh tolik času popisujeme přímo na podstránce Návrh loga v pravé části.

Tvorba levného šablonového webu je poměrně rychlá a takový web se dá připravit během několika dnů. U webů na míru jsou termíny delší – přibližně dva týdny pro přípravu graf. návrhu, další týden až dva na dopracování návrhů podstránek. Následuje kódování, plnění obsahem, kontrola a spuštění webu, což je práce na několik dalších týdnů.